Contactgegevens
  • Richard Ten Broek
  • paintrac.heel@radboudumc.nl
  • +31 6 39557455

De PainTrac is een prospectief multicenter cohort studie.

Achtergrond
Naar schatting 10% van alle patiënten die een buikoperatie ondergaan ontwikkelt chronische buikpijnklachten. Er is nog veel onbekend over de oorzaken van chronische behandeling, en hoe deze het beste te behandelen. Verklevingen lijken een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van chronische pijn.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in het normale beloop van pijnklachten na een operatie, en risicofactoren voor het ontstaan van chronische pijn in kaart te brengen. Ook willen wij de precieze rol van verklevingen bij ontstaan van chronische pijn bestuderen.

Patiënten
Voor de PainTrac studie willen we 1500 patiënten includeren die een electieve buikoperatie (laparoscopisch of open) zullen ondergaan. Met uitzondering van laparoscopische cholecystectomie en keizersnede, komen alle typen operaties in aanmerking voor inclusie. Bijvoorbeeld: darmresecties, littekenbreukherstel, uterusextirpatie, open aorta broekprothese, laparoscopische nefrectomie.

Methoden
Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt het ontstaan van chronische pijn brengen wij in kaart met behulp van verschillende vragenlijsten. Korte vragenlijsten over de huidige pijnscores die per app worden verstuurd, en uitgebreide vragenlijsten over risicofactoren en kwaliteit van leven. Deze vragenlijsten worden afgenomen in een periode van één jaar.

Aansluitend aan dit jaar ontvangt een gedeelte van de deelnemers aan een uitnodiging voor de tweede fase van dit onderzoek. Alle deelnemers aan de studie die een jaar na de operatie aanhoudende pijnklachten hebben zullen hiervoor worden opgeroepen, en een gedeelte van de deelnemers zonder pijnklachten.

In de tweede fase van dit onderzoek willen oorzaken van aanhoudende pijn in kaart brengen. Wij kijken daarbij specifiek naar de rol van verklevingen bij pijnklachten met behulp van een zogenoemde cineMRI scan. Dit is een speciale MRI scan waarmee verklevingen in beeld gebracht kunnen worden. Deze scan wordt ter vergelijking ook bij een gedeelte van de deelnemers zonder pijnklachten gemaakt. Bij deelnemers met aanhoudende pijnklachten vindt naast deze scan ook een beoordeling van pijnklachten en mogelijke oorzaken op de polikliniek plaats door een arts-onderzoeker met veel ervaring op het gebied van pijn na operaties.

Uitvoering
Voor vragen over de uitvoerig van de studie kunt u zich wenden tot:
Masja Toneman (Phd kadidaat)
of Richard ten Broek (Pricipal investigator)
Hier vindt u onze contactgegevens

 

Optimaliseren diagnostieken behandeling strengileus