Contactgegevens
  • Richard Ten Broek
  • paintrac.heel@radboudumc.nl
  • +31 6 39557455

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over het onderzoek.
De volledige proefpersonen informatie kunt u hier downloaden.

Achtergrond en Doel van het Onderzoek
Een operatie in de buik veroorzaakt pijnklachten. Vaak geen deze pijnklachten enige tijd na de in greep weer over. Een deel van de patiënten die een buikoperatie ondergaan ontwikkelen echter langdurige of blijvende pijnklachten, oftewel chronische pijn. Bij een deel van de patiënten lijkt te pijn te worden veroorzaakt door verklevingen, een soort inwendig littekenweefsel.

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in het normale beloop van pijnklachten na een operatie, en risicofactoren voor het ontstaan van chronische pijn in kaart te brengen. Ook willen wij de precieze rol van verklevingen bij ontstaan van chronische pijn bestuderen.

Methoden
Het onstaan van chronische pijn brengen wij in kaart met behulp van verschillende vragenlijsten. Korte vragenlijsten over de huidige pijnscores die per app worden verstuurd, en uitgebreide vragenlijsten over risicofactoren en kwaliteit van leven. Deze vragenlijsten worden afgenomen in een periode van één jaar.

Aansluitend aan dit jaar kunt u een oproep voor deelname aan een de tweede fase van dit onderzoek ontvangen. Alle deelnemers aan de studie die een jaar na de operatie aanhoudende pijnklachten hebben zullen hiervoor worden opgeroepen, en een gedeelte van de deelnemers zonder pijnklachten.

In de tweede fase van dit onderzoek willen oorzaken van aanhoudende pijn in kaart brengen. Wij kijken daarbij specifiek naar de rol van verklevingen bij pijnklachten met behulp van een zogenoemde cineMRI scan. Dit is een speciale MRI scan waarmee verklevingen in beeld gebracht kunnen worden. Deze scan wordt ter vergelijking ook bij een gedeelte van de deelnemers zonder pijnklachten gemaakt. Bij deelnemers met aanhoudende pijnklachten vindt naast deze scan ook een beoordeling van pijnklachten en mogelijke oorzaken op de polikliniek plaats door een arts-onderzoeker met veel ervaring op het gebied van pijn na operaties.

Aanvullende vragen
Gedetailleerde informatie vind u in de proefpersoneninformatie.
Voor vragen over het onderzoek kunt u ook altijd Contact opnemen met de onderzoekers.

Optimaliseren diagnostieken behandeling strengileus